Malayalam font.

Click here to download this font.
  1. The malayalam font used in the pages is AnjaliOldLipi (Unicode). Click on right image to download this font.
  2. Unzip the downloaded zip file.
  3. Install this font in your system.
  4. Set this font as the default font for Malayalam language in your browser.

അക്ഷരങ്ങളുടെ വലിപ്പം മാറ്റുന്നതിന്.

  • ഫോണ്ട് വലിപ്പം കുട്ടുക : ദയവുചെയ്ത് Ctrl കീയും + കീയും ഒരുമിച്ചമാർത്തുക അല്ലെങ്കില്‍ ഏറ്റവും മുകളില്‍ വലത്തു ഭാഗത്ത്‌ കാണുന്ന അ+ എന്ന ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തുക.
  • ഫോണ്ട് വലിപ്പം സാധാരണരീതിയിലാക്കുക : ദയവുചെയ്ത് Ctrl കീയും 0 കീയും ഒരുമിച്ചമാർത്തുക അല്ലെങ്കില്‍ ഏറ്റവും മുകളില്‍ വലത്തു ഭാഗത്ത്‌ കാണുന്ന എന്ന ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തുക
  • ഫോണ്ട് വലിപ്പം കുറക്കുക : ദയവുചെയ്ത് Ctrl കീയും - കീയും ഒരുമിച്ചമാർത്തുക അല്ലെങ്കില്‍ ഏറ്റവും മുകളില്‍ വലത്തു ഭാഗത്ത്‌ കാണുന്ന അ- എന്ന ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തുക

താളിന്‍റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന്.

  • ഈ ചിത്രത്തില്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ പേജിന്‍റെ മുകളിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്.

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും: സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ.


ഈ വെബ്സിറ്റിലെ ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ അന്വഷണത്തിനും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


താളുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തതും വികസിപ്പിച്ചതും: രാഷ്ട്രിയ സൂചന വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം [രാ സൂ വി കേ]


ഈ താൾ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 1032. ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം: 2553129.


ഈ പേജ് അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തിയ സമയം: 16/11/2023 11:58:40.


Language/Font problem?